Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

 

ul. Strzelecka 12, 64-400 Międzychód

telefon : 95 748 25 66

telefon alarmowy Powiatowego Lekarza Weterynarii 604 104 869

e-mail : piwmiedzychod@wiw.poznan.pl lub sekretariat@piw-miedzychod.pl

Adresy korespondencyjne skrzynek ePUAP : /miedzychodpiw/skrytka   lub   /miedzychodpiw/SkrytkaESP

 

Godziny pracy:

- poniedziałek 7.00 – 18.00
- wtorek 7.00 – 15.00
- środa 7.00 – 15.00
- czwartek 7.00 – 15.00
- piątek 7.00 – 15.00

 

Sprawy można zgłaszać bezpośrednio w inspektoracie, telefonicznie, listownie lub drogą mailową na podane powyżej dane. W przypadku wniosków o wydanie zaświadczeń lub przy konieczności wystawienia decyzji, pobierane są opłaty skarbowe. Osoby załatwiające sprawy poprzez pełnomocnika zobowiązane są uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo. W urzędzie nie ma możliwości dokonywania opłat, dlatego składając wniosek o załatwienie sprawy należy dostarczyć potwierdzenie dokonania przelewu.

Opłaty należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849

 

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE DECYZJI – 10 zł

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA – 17 zł

OPŁATA SKARBOWA ZA PEŁNOMOCNICTWO – 17 zł

 

Zalecenia dla interesantów w związku ze stanem epidemii:

  1. Interesant musi być w posiadaniu maseczki ochronnej lub innego rodzaju ochrony, która powoduje, że jego usta i nos pozostają zakryte.
  2. Po wejściu do biura interesant ma obowiązek dezynfekcji rąk.
  3. Interesant przychodzi do urzędu bez osób towarzyszących.
  4. Petent oczekuje na pracownika przy wejściu, a obsługa interesanta następuje w wyznaczonym pomieszczeniu.

Zaleca się wszystkie możliwe sprawy załatwiać telefonicznie lub mailowo.

 

Prosimy o przestrzeganie zasad i stosowanie się do powyższych poleceń dla naszego wspólnego bezpieczeństwa.