Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

SKŁAD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO STRONY BIP:

 

- Redaktor naczelny / Kierownik jednostki – p. Anna Buczko

e-mail: abuczko@piw-miedzychod.pl

 

- Redaktor merytoryczny i techniczny – p. Sylwia Jurek-Kania

e-mail: sjurekkania@piw-miedzychod.pl

 

SKŁAD ZESPOŁU MERYTORYCZNEGO STRONY BIP:

 

- Kierownik działu administracyjno-finansowego

 

- Kierownik działu bezpieczeństwa żywności

 

- Kierownik działu zdrowia i ochrony zwierząt