Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

W SKŁAD REDAKCJI STRONY BIP WCHODZĄ :

 

- Redaktor naczelny / Kierownik jednostki – p. Anna Buczko

e-mail : abuczko@piw-miedzychod.pl

 

- Redaktor merytoryczny i techniczny – p. Sylwia Jurek-Kania

e-mail : sjurekkania@piw-miedzychod.pl