Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Należy rozwinąć zakładkę Zamówienia w menu tematycznym po lewej stronie i wybrać zamówienia aktualne lub archiwalne. Zamówienia publiczne do kwoty 130 000 zł nie są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z załacznikiem do zarządzenia nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzychodzie z dnia 04.01.2021 r. wprowadzającego Regulamin Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej 130 000 zł (rozdział IV, pkt 4 regulaminu).