Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacje udostępniane na wniosek

 

1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Prawo to podlega jednakże ograniczeniu w przypadku ochrony informacji niejawnych oraz tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

2. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednak ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej w tym ochronę danych osobowych oraz ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

 

3. Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.


4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

- pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Strzelecka 12, 64-400  Międzychód,

- pocztą elektroniczną na adres sekretariat@piw-miedzychod.pl lub piwmiedzychod@wiw.poznan.pl,

- przez portal ePUAP, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Inspektoratu.

 

Wniosek należy skierować do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzychodzie.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci formularza (pdf) i w wersji edytowalnej (doc):

Plik pdf do pobrania - wzór wniosku Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf
Opis: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej - format pdf.
Utworzono: 2021-04-12 08:16:03
Data dodania: 2021-04-12 08:17:42
Autor pliku: Sylwia Jurek-Kania
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Plik doc do pobrania - wzór wniosku Szczegóły pliku
Nazwa: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc
Opis: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja edytowalna
Utworzono: 2021-04-12 08:18:18
Data dodania: 2021-04-12 08:19:08
Autor pliku: Sylwia Jurek-Kania
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc