Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

UWAGA !!! Uchylenie Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwalczania ASF dla powiatu międzychodzkiego, nowotomyskiego i szamotulskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje o publikacji rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu międzychodzkiego, nowotomyskiego i szamotulskiego. Treść rozporządzenia dostępna jest w zakładce "Afrykański pomór świń".

 

UWAGA !!! Uchylenie Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwalczania ASF dla powiatu międzychodzkiego i szamotulskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje o publikacji rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu międzychodzkiego i szamotulskiego. Treść rozporządzenia dostępna jest w zakładce "Afrykański pomór świń".

 

UWAGA !!! Mozliwość ubiegania się o refundację wydatków na bioasekurację gospodarstw utrzymujących świnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje o możliwości składania wniosków o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację gospodarstw. Wszelkie informacje na ten temat zawarte są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod adresem : https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi .

 

UWAGA !!! Nowe rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje o publikacji Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu międzychodzkiego, nowotomyskiego i szamotulskiego - treść rozporządzenia zamieszczona jest w menu po lewej stronie w zakładce Afrykański pomór świń.

 

UWAGA !!! Kolejne ognisko ASF w powiecie międzychodzkim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje o wystąpieniu II ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie liczącym 153 szt. świń, położonym w miejscowości Chorzewo, gmina Kwilcz. W związku z powyższym zostanie wydane rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego określające obszar zapowietrzony w promieniu 3 km i obszar zagrożony w promieniu 7 km.

Jednocześnie informujemy, że powyższe ognisko ASF na fermie świń zostało zlikwidowane dnia 14 lipca 2021 r.

 

UWAGA !!! Zmiana stref ograniczeń w powiecie międzychodzkim w związku z ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1141 z dnia 12 lipca 2021 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - teren całego powiatu międzychodzkiego został objęty obszarem ograniczeń III (strefa czerwona).

 

UWAGA !!! Zmiana obszarów z ograniczeniami w związku z ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje o publikacji Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/952 z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zmianie uległy granice stref z ograniczeniami na terenie powiatu międzychodzkiego. Obecnie teren powiatu stanowią 2 obszary ograniczeń :

- obszar objęty ograniczeniami I – oznaczona kolorem niebieskim na mapie ASF

- obszar objęty ograniczeniami III – oznaczona kolorem czerwonym na mapie ASF

Szczegółowe informacje na temat miejscowości w poszczególnych obszarach z ograniczeniami zawarte są w menu po lewej stronie, w zakładce „Afrykański pomór świń”.

 

UWAGA !!! Nowe rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje o publikacji Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu międzychodzkiego i szamotulskiego - treść rozporządzenia zamieszczona jest w menu po lewej stronie w zakładce Afrykański pomór świń.

 

UWAGA !!! Poszukiwanie padłych dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje, że trwają przeszukiwania lasów w poszukiwaniu padłych dzików. U dotychczas znalezionych zwłok potwierdzono dodatnie wyniki obecności wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z powyższym prosimy o szczególne przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach posiadających świnie, aby całkowicie ograniczyć dostęp dzikich zwierząt.

 

UWAGA !!! Ognisko ASF u świń w powiecie międzychodzkim

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje o wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie liczącym ponad 3000 szt. świń, położonym w miejscowości Gnuszyn, gmina Chrzypsko Wielkie. W związku z powyższym zostanie wydane rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego określające obszar zapowietrzony w promieniu 3 km i obszar zagrożony w promieniu 7 km.

Jednocześnie informujemy, że powyższe ognisko ASF na fermie świń zostało zlikwidowane dnia 29 maja 2021 r.

 

UWAGA !!! Zmiana obszarów objętych restrykcjami ASF

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/811 z dnia 20 maja 2021 r. wprowadzone zostały zmiany obszarów objętych restrykcjami - wszelkie informacje dostępne są w menu po lewej stronie, w zakładce "Afrykański pomór świń".

 

UWAGA !!! Zmiana kolorów i nazw stref ochronnych ASF

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/687 z dnia 26 kwietnia 2021 r. zmianie uległy kolory oraz nazwy stref ochronnych ASF - wszelkie informacje na ten temat znajdują się w menu po lewej stronie, w zakładce "Afrykański pomór świń".

 

UWAGA !!! Ptasia grypa w powiecie międzychodzkim

W związku z otrzymaniem dnia 24 marca 2021 r. potwierdzenia dodatniego wyniku Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków (HPAI) typu H5N8 w naszym powiecie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie udostępnia mapę obrazującą ognisko choroby oraz obszar strefy zapowietrzonej (kolor ciemnożółty) i strefy zagrożonej (kolor jasnożółty). Wszelkie informacje na temat ptasiej grypy oraz stosowania zasad bioasekuracji w związku z wystąpieniem HPAI, dostępne są w lewym menu strony, w zakładce „Ptasia grypa”.

Plik png do pobrania - mapa obszarów ochronnych HPAI
Szczegóły pliku
Nazwa: Mapa HPAI obszary.png
Opis: HPAI mapa obszarów ochronnych
Utworzono: 2021-03-24 12:56:42
Data dodania: 2021-04-21 12:57:19
Autor pliku: Sylwia Jurek-Kania
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.62 MB
Rozszerzenie pliku: png

 

UWAGA !!! Afrykański pomór świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie informuje, że ukazała się decyzja 2020/1316 z dnia 21 września 2020 r. zmieniająca załącznik 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Nowo wyznaczony obszar ochronny (żółty) objął część powiatu międzychodzkiego – część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24. Wszelkie informacje na temat ASF dostępne są w zakładce afrykański pomór świń w lewym menu strony.

Strefa ochronna ASF żółta została zobrazowana na poniższym zdjęciu :

Obraz jpeg do pobrania - mapa strefy ochronnej ASF
Szczegóły pliku
Nazwa: mapa_asf-miedzychód22092020.jpg
Opis: ASF - mapa - strefa ochronna ASF
Utworzono: 2020-09-25 08:47:54
Data dodania: 2021-04-22 08:54:43
Autor pliku: Sylwia Jurek-Kania
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.23 MB
Rozszerzenie pliku: jpg