Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Lista skrótów, które mogą występować na podmiotowej stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie:

 

- BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

- PIW - Powiatowy Inspektorat Weterynarii

- PLW - Powiatowy Lekarz Weterynarii

- WIW - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

- WLW - Wojewódzki Lekarz Weterynarii

- GIW - Główny Inspektorat Weterynarii

- GLW - Główny Lekarz Weterynarii

- MRiRW - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- SC - Służba Cywilna

- ZHW - Zakład Higieny Weterynaryjnej

- IW - Inspekcja Weterynaryjna

- ULW - Urzędowy Lekarz Weterynarii

- UE - Unia Europejska

- KE - Komisja Europejska

- RWK - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej

- WIR - Wielkopolska Izba Rolnicza

- ODR - Ośrodek Doradztwa Rolniczego

- ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- ASF - Afrykański Pomór Świń

- AI - Grypa Ptaków

- HPAI - Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

- BŻ - Bezpieczeństwo Żywności

- ChZ - Choroby Zakaźne

- PU - Pasze i Utylizacja

- RASFF - System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach

- GMO - Organizmy Modyfikowane Genetycznie

- RHD - Rolniczy Handel Detaliczny

- SB - Sprzedaż Bezpośrednia

- lek. wet. - Lekarz Weterynarii

- tech. wet. - Technik Weterynarii

- ZIPOD - Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików

- RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

- ds. - do spraw