Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

INSTRUKCJA PORUSZANIA SIĘ PO NASZEJ STRONIE BIP, CZYLI CO ZAWIERAJĄ ZAKŁADKI MENU :

 

I. MENU PODMIOTOWE – krótka informacja na temat zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz dane kontaktowo-adresowe do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz wszystkich pracowników, a także statut i schemat organizacyjny Inspektoratu.

 

II. MENU TEMATYCZNE :

 

Jak załatwić sprawę – informacje na temat sposobu i czasu załatwiania spraw oraz wysokości opłat za czynności urzędowe.

 

Zarządzenia i procedury – informacje na temat ważnych regulaminów, zarządzeń i procedur Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Ochrona zdrowia zwierząt – informacje z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz wnioski, zgłoszenia i wymagane oświadczenia dla posiadanych zwierząt.

 

Ptasia grypa – aktualne informacje na temat ptasiej grypy w powiecie międzychodzkim oraz wymagań w zakresie bioasekuracji podmiotów utrzymujących drób i inne ptaki.

 

Afrykański pomór świń ASF – aktualne informacje na temat ASF w powiecie międzychodzkim oraz wymagań w zakresie bioasekuracji podmiotów utrzymujących trzodę chlewną, a także wzory dokumentów wymagane podczas kontroli gospodarstw w zakresie bioasekuracji, zawarte w pod zakładce „zasady bioasekuracji / wzory dokumentów” i wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody w strefie czerwonej. Zawarte są również informacje na temat sposobów zapobiegania w rozprzestrzenianiu się ASF w pod zakładce "Stop ASF".

 

Bezpieczeństwo Żywności – informacje dla podmiotów z zakresu bezpieczeństwa żywności, zasady uboju trzody chlewnej dla produkcji mięsa na użytek własny oraz wzory wniosków wymagane dla rozpoczęcia działalności w zakresie sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego.

 

Pasze i utylizacja – wnioski i oświadczenia dla podmiotów działających na rynku pasz oraz w pod zakładce „Dokumentacje dla gospodarstw” - wzory dokumentów dla gospodarstw prowadzących żywienie zwierząt i produkcję zbóż.

 

Ogłoszenia – archiwalne i aktualne ogłoszenia z zakresu działania Inspekcji.

 

Zamówienia publiczne – archiwalne i aktualne zamówienia publiczne związane z obowiązkiem publikacji na stronie.

 

Sprawozdania finansowe – sprawozdania finansowe jednostki za ubiegłe lata.

 

III. MENU GÓRNE :

 

Aktualności – informacje na temat aktualnych, ważnych wydarzeń w zakresie działania Inspekcji.

 

RODO – informacje na temat administrowania danymi chronionymi prawem oraz kontakt do inspektora ochrony danych.

 

Dostępność – deklaracja dostępności Inspektoratu dla osób ze szczególnymi potrzebami, raport dostępności i plan działania w zakresie dostępności oraz wzór wniosku o zapewnienie dostępności i wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej.

 

Instrukcja – instrukcja obsługi i poruszania się po stronie oraz informacje w sprawie stałych i zmiennych elementów strony.

 

Redakcja – dane kontaktowe do zespołu redakcyjnego strony.

 

BIP.gov.pl – przekierowanie do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej serwisu RP.

 

Rejestr lekarzy – dane adresowe do lecznic weterynaryjnych powiatu międzychodzkiego.

 

Przydatne linki – adresy stron internetowych (linki zewnętrzne) jednostek współpracujących lub bezpośrednio związanych z Inspekcją Weterynaryjną.

 

STAŁE ELEMENTY STRONY:

Informacja o jednostce administracyjnej – poniżej logo Biuletynu, na czerwonym pasku widnieje nazwa jednostki, która prezentuje Biuletyn.

Menu podmiotowe – menu, w którym znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej jednostki. Po kliknięciu na jeden z elementów menu, po środku strony pojawią się informacje zawarte w nim.

Szukaj – element strony służący do wyszukiwania za pomocą słów kluczowych. Wpisz w okienku szukany tekst, a następnie kliknij „szukaj".

ELEMENTY ZMIENNE:

Linki - dalsze przemieszczanie się w ramach struktury jednostki (między stronami Biuletynu) umożliwiają linki. Link, jest to aktywny tekst, najczęściej podkreślony. Po kliknięciu na link otwiera się strona, z którą jest on powiązany.

Pobieranie plików – w Biuletynie znajdują się również treści zapisane w plikach. W ten sposób zapisane są zazwyczaj dokumenty o dużej objętości, oraz treści o specyficznym przeznaczeniu (np. wnioski do pobrania, druki). Po kliknięciu na link prowadzący do pliku zazwyczaj (zależy od przeglądarki internetowej) otwiera się okno, w którym możemy wybrać, co chcemy zrobić z plikiem – pobrać, czy otworzyć.