Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny (RHD) produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii: 

Plik docx do pobrania - wzór wniosku Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek RHD 2022.docx
Opis: Wniosek o rejestrację podmiotu w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego
Utworzono: 2022-09-21 08:37:22
Data dodania: 2022-09-21 08:37:48
Autor pliku: Ewa Samol
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Ulotka informacyjna Głównego Inspektoratu Weterynarii dotycząca zasad uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią: 

Plik docx do pobrania - ulotka informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: Ulotka ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią....docx
Opis: Ulotka informacyjna dotycząca uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
Utworzono: 2022-01-19 14:03:25
Data dodania: 2022-01-19 14:04:25
Autor pliku: Główny Inspektorat Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią, opracowane przez Główny Inspektorat Weterynarii:

Plik docx do pobrania - wzór oświadczenia Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie przedsiębiorcy.docx
Opis: Oświadczenie dla podmiotu, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią
Utworzono: 2022-01-19 14:07:17
Data dodania: 2022-01-19 14:07:56
Autor pliku: Główny Inspektorat Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Świadectwo zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią opracowany przez Głowny Inspektorat Weterynarii:        

Plik pdf do pobrania - wzór świadectwa zdrowia Szczegóły pliku
Nazwa: Świadectwo zdrowia -ubój z konieczności.pdf
Opis: Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla uboju z konieczności poza rzeźnią
Utworzono: 2022-01-19 08:56:19
Data dodania: 2022-01-21 08:57:00
Autor pliku: Główny Inspektorat Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wymagania dotyczące uboju trzody chlewnej w celu pozyskania mięsa na użytek własny:                                                                                   

Plik pdf do pobrania - wymagania dla uboju świń Szczegóły pliku
Nazwa: Wymagania dotyczące uboju trzody chlewnej w strefach ASF Nowe.pdf
Opis: Wymagania dotyczące uboju świń dla mięsa na użytek własny w strefach ASF
Utworzono: 2021-04-30 14:36:58
Data dodania: 2021-04-30 14:37:23
Autor pliku: Ewa Samol
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.07 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa na użytek własny:                                            

Plik pdf do pobrania - wzór powiadomienia Szczegóły pliku
Nazwa: Powiadomienie-o-zamiarze-przeprowadzenia-uboju-w-strefach-ASF.pdf
Opis: Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej dla produkcji mięsa na użytek własny pik pdf
Utworzono: 2021-04-27 14:16:09
Data dodania: 2021-04-27 14:17:22
Autor pliku: Ewa Samol
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Wniosek o zatwierdzenie zakładu lub wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej

Plik doc do pobrania - wzór wniosku Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek zatwierdzenie - podmiotów 2022.doc
Opis: Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru PLW
Utworzono: 2022-09-21 08:39:31
Data dodania: 2022-09-21 08:39:50
Autor pliku: Ewa Samol
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

Poradnik Głównego Inspektoratu Weterynarii z dnia 25.06.2020 r. - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny - Informacja dla rolników: 

Plik pdf do pobrania - treść poradnika Szczegóły pliku
Nazwa: Poradnik Wymagania dla uboju na użytek własny.pdf
Opis: Poradnik wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu uboju na użytek własny
Utworzono: 2021-04-27 14:19:45
Data dodania: 2021-04-27 14:20:04
Autor pliku: Ewa Samol
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.29 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Poradnik Głównego Inspektoratu Weterynarii z dnia 25.06.2020 r. - Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu rzeźni rolniczej - Informacja dla rolników

Plik pdf do pobrania - treść poradnika Szczegóły pliku
Nazwa: Poradnik Wymagania dla rzeźni rolniczych.pdf
Opis: Poradnik wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu rzeźni rolniczej plik pdf
Utworzono: 2021-04-27 14:17:50
Data dodania: 2021-04-27 14:19:00
Autor pliku: Ewa Samol
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.69 MB
Rozszerzenie pliku: pdf