Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie prowadzi różnego rodzaju rejestry i ewidencje w poszczególnych działach i komórkach organizacyjnych jednostki:

 

 

- rejestr prowadzonych spraw ( w poszczególnych komórkach organizacyjnych),

 

- rejestr wydawanych zarządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii,

 

- rejestr numerów odznak weterynaryjnych inspektorów i urzędowych lekarzy weterynarii oraz osób wykonujących czynności pomocnicze,

 

- rejestr legitymacji służbowych inspektorów,

 

- rejestr pieczęci i pieczątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

 

- rejestr posiadanych i wydawanych bloczków mandatowych,

 

- rejestr wystawianych delegacji (poleceń wyjazdów służbowych),

 

- rejestr upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

 

- ewidencję posiadanego sprzętu elektronicznego,

 

- ewidencję dziennych wyjść / wyjazdów służbowych inspektorów,

 

- ewidencję posiadanego majątku i wyposażenia,

 

- ewidencję dokumentacji przechowywanej w zakładowej składnicy akt.

 

 

Posiadane rejestry i ewidencje są dostępne w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Strzeleckiej 12 w Międzychodzie.