Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej w obszarze objętym ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF:          

Plik doc do pobrania - wzór wniosku Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o przemieszczenie strefa.doc
Opis: Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej w strefach objętych ograniczeniami
Utworzono: 2021-05-24 07:02:37
Data dodania: 2021-05-27 07:03:08
Autor pliku: Anna Buczko
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzychodzie udostępnia przykładowe plany zabezpieczenia biologicznego dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną:

- gospodarstwa posiadające średniorocznie poniżej 300 sztuk trzody chlewnej: 

Plik docx do pobrania - plan poniżej 300 sztuk Szczegóły pliku
Nazwa: Przykładowy Plan Zabezpieczenia Biologicznego Siedziby Stada 300-.docx
Opis: Przykładowy plan zabezpieczenia biologicznego dla gospodarstw posiadających średniorocznie poniżej 300 sztuk trzody chlewnej
Utworzono: 2021-10-26 13:24:29
Data dodania: 2021-10-26 13:24:59
Autor pliku: Hubert Zdzienicki
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

- gospodarstwa posiadające średniorocznie powyżej 300 sztuk trzody chlewnej: 

Plik docx do pobrania - plan powyżej 300 sztuk Szczegóły pliku
Nazwa: Przykładowy Plan Zabezpieczenia Biologicznego Siedziby Stada 300+.docx
Opis: Przykładowy plan zabezpieczenia biologicznego dla gospodarstw posiadających średniorocznie ponad 300 sztuk trzody chlewnej
Utworzono: 2021-10-26 13:23:32
Data dodania: 2021-10-26 13:24:14
Autor pliku: Hubert Zdzienicki
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Wymagania w zakresie zasad bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji 2021/605:

- Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego -                                                                

Plik docx do pobrania - informacja dla rolników Szczegóły pliku
Nazwa: 4. Informacja RWK 2021_605.docx
Opis: Informacje dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego
Utworzono: 2021-10-22 11:07:53
Data dodania: 2021-10-22 11:09:20
Autor pliku: Główny Inspektorat Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

- Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

Plik docx do pobrania - wytyczne GLW Szczegóły pliku
Nazwa: 3.Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605.docx
Opis: Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące wdrażania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie
Utworzono: 2021-10-22 11:12:39
Data dodania: 2021-10-22 11:12:16
Autor pliku: GIW
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

- Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa - 

Plik docx do pobrania - plan bezpieczeństwa do 300 sztuk Szczegóły pliku
Nazwa: 1.Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605.docx
Opis: Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie do 300 sztuk
Utworzono: 2021-10-22 11:05:17
Data dodania: 2021-10-22 11:05:19
Autor pliku: Główny Inspektorat Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

- Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie -                        

Plik pdf do pobrania - przykładowy plan bezpieczeństwa powyżej 300 sztuk Szczegóły pliku
Nazwa: Plan bezpieczeństwa 300 Plus.pdf
Opis: Przykładowy plan zabezpieczenia biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie powyżej 300 sztuk średniorocznie
Utworzono: 2021-10-26 12:21:26
Data dodania: 2021-11-18 12:21:26
Autor pliku: Główny Inspektorat Weterynarii
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.75 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

Przykładowy plan zabezpieczenia biologicznego gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną: 

Plik docx do pobrania - wzór dokumentu Szczegóły pliku
Nazwa: Plan Zabezpieczenia Biologicznego Siedziby Stada.docx
Opis: przykładowy plan zabezpieczenia biologicznego gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną
Utworzono: 2021-08-26 13:43:11
Data dodania: 2021-08-26 13:45:35
Autor pliku: Hubert Zdzienicki
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie utrzymującym zwierzęta: 

Plik docx do pobrania - wzór dokumentu Szczegóły pliku
Nazwa: 2. program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie.docx
Opis: Monitorowanie i zwalczanie gryzoni w gospodarstwie - wzory dokumentów
Utworzono: 2021-05-10 09:52:07
Data dodania: 2021-05-10 09:53:08
Autor pliku: Anna Buczko
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.05 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Przegląd zabezpieczeń budynku przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych: 

Plik xlsx do pobrania - wzór dokumentu Szczegóły pliku
Nazwa: zał.1-dokumentacja-przeglądu-budynków.xlsx
Opis: Zabezpieczenie budynku przed dostępem innych zwierząt - wzór dokumentu
Utworzono: 2021-05-10 09:54:13
Data dodania: 2021-05-10 09:54:39
Autor pliku: Anna Buczko
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

 

Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa: 

Plik xlsx do pobrania - wzór dokumentu Szczegóły pliku
Nazwa: zał.2-rejestr-środków-transportu.xlsx
Opis: Rejestr środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa - wzór dokumentu
Utworzono: 2021-05-10 09:55:27
Data dodania: 2021-05-10 09:55:41
Autor pliku: Anna Buczko
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

 

Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie: 

Plik xlsx do pobrania - wzór dokumentu Szczegóły pliku
Nazwa: zał.3-rejestr-wejść-do-budynków-utrzymywania-świń.xlsx
Opis: Rejestr osób wchodzących do budynków gospodarskich ze zwierzętami - wzór dokumentu
Utworzono: 2021-05-10 09:56:38
Data dodania: 2021-05-10 09:57:06
Autor pliku: Anna Buczko
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

 

Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski: 

Plik docx do pobrania - lista preparatów Szczegóły pliku
Nazwa: zał.4-lista-preparatów-do-dezynfekcji-rąk (1).docx
Opis: Lista środków do dezynfekcji rąk dopuszczonych do użytkowania w Polsce
Utworzono: 2021-05-10 09:58:30
Data dodania: 2021-05-10 09:58:44
Autor pliku: Anna Buczko
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Zasady prawidłowego czyszczenia i dezynfekowania powierzchni w budynkach, pojazdów oraz obuwia:                                                   

Plik docx do pobrania - ulotka informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: zał.5.zasady-mycia-i-dezynfekcji-środków-transportuobuwia-i-pomieszczeń.docx
Opis: Zasady mycia i dezynfekcji obiektów i pojazdów - ulotka informacyjna
Utworzono: 2021-05-10 10:00:15
Data dodania: 2021-05-10 10:00:34
Autor pliku: Anna Buczko
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie: 

Plik xlsx do pobrania - wzór dokumentu Szczegóły pliku
Nazwa: zał.6-dokumentacja-czyszczenia-i-dezynfekcji-w-gospodasrtwie (1).xlsx
Opis: Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie - wzór dokumentu
Utworzono: 2021-05-10 10:01:15
Data dodania: 2021-05-10 10:01:28
Autor pliku: Anna Buczko
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx

 

Spis świń w gospodarstwie: 

Plik xlsx do pobrania - wzór dokumentu Szczegóły pliku
Nazwa: zał.7-wzór-spisu-świń.xlsx
Opis: Spis świń w gospodarstwie - wzór dokumentu
Utworzono: 2021-05-10 10:02:01
Data dodania: 2021-05-10 10:02:16
Autor pliku: Anna Buczko
Wprowadził/a: Jurek-Kania Sylwia
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: xlsx