Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

 

Poniżej przedstawiamy adresy stron internetowych (linki zewnętrzne) jednostek współpracujących lub bezpośrednio związanych z Inspekcją Weterynaryjną :

 

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu : http://wiw.poznan.pl

 

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie : https://www.wetgiw.gov.pl

 

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu : http://wiw.poznan.pl/zhw/

 

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach : http://www.piwet.pulawy.pl

 

Informacje z miasta Międzychód : https://www.miedzychod.pl

 

Informacje z powiatu międzychodzkiego : https://powiatmiedzychodzki.pl

 

Informacje z gminy Sieraków : http://www.sierakow.pl

 

Informacje z gminy Kwilcz : http://kwilcz.pl

 

Informacje z gminy Chrzypsko Wielkie : http://chrzypsko.pl 

 

Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie :  http://www.miedzychod.policja.gov.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie : https://www.gov.pl/web/kppsp-miedzychod

 

Nadleśnictwo Międzychód : https://miedzychod.szczecin.lasy.gov.pl

 

Informacje w lokalnej prasie : https://miedzychod.naszemiasto.pl