Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

W celu wybrania sprawozdania finansowego jednostki za lata ubiegłe należy rozwinąć menu po lewej stronie.