Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

09.05.2022 r. - Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie za 2021 rok

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

 

12.05.2021 r. - Sprawozanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie za 2020 rok

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

 

10.05.2020 r. - Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 rok

 

10.05.2019 r. - Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzychodzie za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok