Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro : 

Treść ogłoszenia - zapytanie ofertowe nr 1/2017

 

Zamówienie publiczne nr PIW.M-d/PLW/322-1/2011 : 

Treść zamówienia publicznego