Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Archiwalne zamówienia:

 

1) Zamówienie publiczne (PIW.M-d/PLW/322-1/2011)

"Dostawa samochodu osobowego na potrzeby wyjazdów w teren w ramach zadań inspekcji dla powiatowego inspektoratu weterynarii w Międzychodzie"


Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr1