Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Zapytanie ofertowe nr 1/2017
dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro
Podstawa prawna: art. 4pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami )
( dotyczy zamówienia samochodu typu combi-van do celów służbowych)

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017