Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Ewa Samol

tel. kom. 668 340 117

e-mail: ewa.samol@piw-miedzychod.pl

 

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

inż. Anna Zdzienicka

tel. kom. 694 454 838

e-mail: a.zdzienicka@piw-miedzychod.pl

 

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

inż. Karolina Jachnik

tel. kom. 531-097-239

e-mail: k.jachnik@piw-miedzychod.pl

 

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Agata Repulo

tel. kom. 694-454-836

e-mail : a.repulo@piw-miedzychod.pl

 

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Sylwia Szwak

e-mail : s.szwak@piw-miedzychod.pl

 

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Marcelina Ramut

tel. kom. 668-340-115

e-mail : m.ramut@piw-miedzychod.pl

 

Główna księgowa

mgr Anna Tomala

e-mail: atomala@piw-miedzychod.pl

 

Główny specjalista ds. kadr i płac

mgr inż. Justyna Kramm

tel. kom. 694 454 835

e-mail: jkramm@piw-miedzychod.pl

 

Księgowy

Elżbieta Podolska

e-mail : e.podolska@piw-miedzychod.pl

 

Inspektor ds. administracji

Sylwia Jurek-Kania

tel. kom. 694-454-837

e-mail: sjurekkania@piw-miedzychod.pl

 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Radca prawny - Witold Nowak

tel. kom. 519-827-124

e-mail: piwmiedzychod@wiw.poznan.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------

Koordynator ds. dostępności i polityki informacyjnej

Sylwia Jurek-Kania

e-mail: sjurekkania@piw-miedzychod.pl