Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzychodzie

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

mgr inż. Ewa Samol

tel. kom. 668 340 117

e-mail : ewa.samol@piw-miedzychod.pl

 

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

inż. Anna Zdzienicka

tel. kom. 694 454 838

e-mail : a.zdzienicka@piw-miedzychod.pl

 

Starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

mgr inż. Hubert Zdzienicki

tel. kom. 668 340 115

e-mail : hzdzienicki@piw-miedzychod.pl

 

Główna księgowa

mgr Anna Tomala

e-mail : atomala@piw-miedzychod.pl

 

Starszy specjalista ds. kadr i płac

mgr inż. Justyna Kramm

tel. kom. 694 454 835

e-mail : jkramm@piw-miedzychod.pl

 

Inspektor ds. administracji

Sylwia Jurek-Kania

tel. kom. 694-454-837

e-mail : sjurekkania@piw-miedzychod.pl

 

Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Agata Repulo

tel. kom. 694-454-836

e-mail : a.repulo@piw-miedzychod.pl

 

Kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

tech. wet. Beata Zientala-Janowicz

e-mail : b.zientala-janowicz@piw-miedzychod.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Koordynator ds. dostępności oraz polityki informacyjnej

Sylwia Jurek-Kania

e-mail : sjurekkania@piw-miedzychod.pl